Preview Mode Links will not work in preview mode

En verden af tanker

Feb 20, 2020

Annelise taler ind i begreberne bekymring og nysgerrighed.

Hun stiller spørgsmål til, om vi kan fjerne vores hverdagsbekymringer med en højere bevidsthed på nysgerrighed.

Er vi opmærksomme på, hvad der sker i os, når vi er bekymrede, og kan vi bruge vores medfødte nysgerrighed til at skabe forandring og glæde?


Feb 6, 2020

Annelise reflekterer over det at være nok. Hvis vi lever vores liv med en opfattelse af, at vi ikke er nok som menneske, så risikerer vi at slå os selv i hovedet, sætte en masse leveregler op for os selv og andre, føle os ensomme eller blive afhængige af stimulanser, for at dulme følelsen af ikke at være god...


Jan 22, 2020

Annelise er optaget af, at vi bliver fanget ind i et tanketæppe af betydninger, som vi tillægger de ord vi bruger. Et tanketæppe så tykt, at vi tror, at vi er vores tanker.

Tanker om livet kommer under kærlig ordflowslup sammen med refleksioner over, hvordan kroppen helbreder sig selv, et Dalai Lama udsagn om børn...


Jan 9, 2020

Annelise kigger lidt ind i begrebet kultur. Hvis kultur er summen af menneskers adfærd, hvad er det så egentlig der styrer vores adfærd? Bliver vi påvirket af andre menneskers adfærd eller kontrollerer vi vores egen adfærd?

Lyt til, hvordan Annelise skaber kultur.


Dec 26, 2019

Annelise taler om julens forventninger til os selv og hinanden. Om traditioner og julens kærlige budskab, hvor vi rækker ud til hinanden. Podcasten slutter med et ønske om at bringe julens kærlige nærvær og glæde med ind i 2020.